เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 3 / 2564 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564เรียน คณะกรรมการสมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทย (รายชื่อตามแนบ)

By admin