🔊 ติดต่อขอรับใบสมัครโดยตรงได้ที่เบอร์ นายทะเบียน คุณวีระวัฒน์ : 091-961-5639
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตาม Qr Code ที่แนบมาด้วยนี้ ส่งเอกสารใบสมัครภายใน วันที่ 21 มีนาคม 2564 หรือทาง Emai : thailandbaseball@gmail.com

https://scontent.futp1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/155922213_183629890231448_789999257082339422_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeH2TU_QCpRqt1-6uUAcmhsic9xq_TWLjslz3Gr9NYuOyXB6spCrdLvuLFYAJtIdnfjssZdNB5b4NEEYkKiheEI7&_nc_ohc=uiku9SmbxmgAX_gPuIE&_nc_ht=scontent.futp1-1.fna&oh=23f26b6028746d9c28ca4bcccbe4db08&oe=60894E56
https://scontent.futp1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/158128868_186300856631018_5445773099092579672_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEIMhUD4WicPfc7mxiw45Q6v4dDh_JmuF-_h0OH8ma4XwbLDAuyixaeANdLznj9ugwPgRDFg7bT77ohM_qZi5zg&_nc_ohc=MCrcnVJy0_YAX-q1j09&_nc_ht=scontent.futp1-1.fna&oh=899eb6402107a41e6fbd2052db48c1fc&oe=608A04B1

By admin