กติกาการเล่นเบสบอล

 1. สามารถโยนลูกบอลด้วยมือข้างเดียวหรือสองมือ
 2. สามารถตีลูกบอลด้วยมือข้างเดียวหรือสองมือ แต่ต้องไม่ใช้กำปั้นสามารถตีลูกบอลด้วยมือข้างเดียวหรือสองมือ แต่ต้องไม่ใช้กำปั้น
 3. ห้ามถือลูกบอลวิ่งต้องโยนลูกบอลจากจุดที่ถือลูกบอล ผู้เล่นสามารถวิ่งเพื่อคว้าบอล
 4. ต้องถือลูกบอลด้วยมือ แขนหรือลำตัว ห้ามดึงลูกบอล
 5. ห้ามใช้ไหล่ดัน ผลัก ดึง ตบหรือตี ฝ่ายตรงข้าม หากเกิดการละเมิดให้ถือเป็นฟาล์ว หาก กระทำซ้ำอีก ถือเป็น ฟาล์วเสียสิทธิ์ จนกว่าจะเกิดการยิงประตูเป็นผลในคราวต่อไป หรือเกิดผู้เล่นบาดเจ็บของผู้เล่นตลอดการแข่งขัน ห้ามเปลี่ยนตัวผู้เล่น
 6. การฟาล์วเป็นการกระแทกลูกบอลด้วยกำปั้นและการผิดระเบียบของกติกาข้อ 3,4 และตาม รายละเอียดตามกติกาข้อ 5
 7. หากผู้เล่นฝ่ายเดียวกันกระทำฟาล์วติดต่อกัน 3 ครั้ง ให้นับคะแนน (การฟาล์วติดต่อกัน หมายถึง เป็นการฟาล์วที่ไม่มีการฟาล์วของฝ่ายตรงข้ามคั่นระหว่างการฟาล์วติดต่อนั้น)
 8. เมื่อลูกบอลถูกตี หรือโยนจากพื้นเสข้าประตู ให้นับคะแนน หากลูกบอลค้างก้านห่วงโดยผู้ เล่นฝ่ายป้องกันสัมผัสหรือกระทบประตู ให้นับคะแนน
 9. เมื่อลูกบอลออกนอกสนามให้ส่งบอลเข้าเล่นที่สัมผัสลูกบอลครั้งแรกในกรณี ที่มีผู้คัดค้าน (FONTCOLOR=”GREEN”กรรมการผู้ร่วมตัดสิน (Umpire) จะโยนบอลเข้าไปในสนาม ผู้เล่น ที่ส่งบอลสามารถใช้เวลาได้ 5 วินาที หากเกินกว่านั้นฝ่ายตรงข้ามได้ส่งบอลแทน หากมีการคัดค้านและทำให้การแข่งขัน ล่าช้า กรรมการผู้ร่วมตัดสิน (Umpire) สามารถขานฟาล์วเทคนิค
 10. กรรมการผู้ร่วมตัดสิน (Umpire) มีหน้าที่ตัดสินและจดบันทึดการฟาล์ว เกิดฟาล์วต่อกัน ครบ 3 ครั้ง ให้แจ้งต่อผู้ตัดสิน (Referee) และสามารถให้ฟาล์วเสียสิทธิ์ ตามกติกาข้อ 5
 11. ผู้ตัดสิน (Referee) มีหน้าที่ตัดสินชี้ขาด เมื่อลูกบอลเข้าสู่การเล่นในพื้นที่ของเขาและเป็นผู้ จับเวลา ,ให้คะแนนเมื่อเกิดการยิงประตูเป็นผล ,จดบันทึกคะแนนและรับผิดชองตามพื้นที่
 12. เวลาการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ครึ่ง ๆละ 15 นาที พัก 5 นาที
 13. เมื่อหมดเวลาการแข่งขัน ฝ่ายที่ทำคะแนนมากกว่าเป็นผู้ชนะ กรณีมีคะแนนเท่ากันให้ หัวหน้าทีมตกลงกันเพื่อแข่งขันต่อจนกว่ามีฝ่ายใดทำคะแนนได้

กติกาการเล่นเบสบอล
กติกา เบสบอล

1.01 กีฬาเบสบอลเป็นเกมส์การแข่งขันระหว่างผู้เล่นสองทีม ทีมละ 9 คน อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้จัดการทีม เล่นในสนามที่จัดไว้เฉพาะ มีระยะทางตามที่กำหนดและมีผู้ตัดสินหนึ่งคน หรือมากกว่าทำหน้าที่ควบคุมการแข่งขัน

1.02 วัตถุประสงค์ของแต่ละทีม เพื่อให้ได้รับชัยชนะโดยสามารถทำ run ให้ได้มากกว่าอีกทีมหนึ่ง

1.03 ทีมที่ชนะในการแข่งขัน คือทีมที่สามารถทำ Run ได้มากกว่าอีกทีมหนึ่งเมื่อจบการแข่งขันตามปกติภายใต้การควบคุมกติกานี้

1.04 สนามแข่งขัน (playing field) จะต้องเป็นตามแผนผังที่ 1,2 และ 3 ข้างล่าง สนามด้านใน (infield) เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ด้านละ 90 ฟุต สนามด้านนอก (outfield) จะเป็นพื้นที่ระหว่างเส้นฟาล์ว (foul line) ทั้งสองเส้นที่ต่อออกไปจากสนามด้านในทั้งสองด้าน(ตามแผนผังที่ 1) ระยะทางจาก โฮมเพลต (home plate) ถึงรั้ว (fence) อัฒจันทร์หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ ในเขต fair territory ที่ใกล้ที่สุดไม่น้อยกว่า 250 ฟุต, ถ้าเป็นไปได้ควรจะเป็น 320 ฟุตหรือมากกว่า ตลอดแนว foul line, และ 400 ฟุต หรือมากว่าตรงกึ่งกลางสนามจะเหมาะสมที่สุด
สนามส่วน infield จะลาดเอียง แต่เส้นระหว่างเบสและ home plate จะ เป็นระดับเดียวกัน ความลาดเอียงจาก home plate ถึง pitcher plate 10 นิ้ว ความลาดเอียงจากจุด 6 นิ้ว ข้างหน้า pitcher plate ถึง 6 นิ้วข้างหน้า home plate จะเป็น 1 นิ้ว ต่อ 1 ฟุต โดยความลาดเอียงจะต้องเป็นไปโดยสม่ำเสมอไม่ขรุขระหรือเป็นคลื่น บริเวณ infield และ outfield รวมถึงเส้นขอบสนาม(boundary line) ทั้งหมด เป็นส่วนสนาม fair territory ส่วนที่นอกเหนือไปจากนี้เป็น foul territory และจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางการออกแบบสนามจาก home plate ไปที่ pitcher plate ยาวต่อออกไปถึงเบส 2 ควรจะเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือทิศตะวันออก
มีข้อแนะนำว่าระยะทางจาก home plate ไปที่ back stop และจาก base line ถึง fence ที่ใกล้ที่สุด ถึงอัฒจันทร์ หรือถึงสิ่งกีดขวางอื่น ๆ จะต้องน้อยกว่า 60 ฟุต จาก foul territory (ดูแผนผังที่ 1)
ระยะทางระหว่างเบสเท่ากับ 90 ฟุต โดยจุดตัดของเส้นระหว่างเบสจะทำมุมฉากกัน เส้นทะแยงมุมระหว่าง home plate กับเบส 2 และระหว่างเบส 1 กับเบส 3 เท่ากับ 127 ฟุต 3 3/3 นิ้ว โดยการวัดที่เส้นตัดกัน
เขตของแคชเชอร์ (catcher’s box) เขตของผู้ตี (batter’s boxes) เขตของผู้ฝึกสอน(coaches’ boxes) เส้น 3 ฟุต (three feet line) ด้านเบส 1 และเขตคนตีต่อ(next batter’s boxes) จะเป็นไปตามแผนผังที่ 1 และ 2
เส้นต่างๆ ที่กำหนดไว้จะต้องตีด้วยฝุ่นสีขาว เส้นตัดระหว่างหญ้า (grass line) ตามที่แสดงไว้ในแผนผัง แต่ละสนามสามารถกำหนดขนาดและรูปร่างของหญ้าได้เอง

หมายเหตุ :
ก. การสร้างสนามของสโมสรอาชีพ หลังวันที่ 1 มิถุนายน 1958 ระยะทางจาก home plate ถึง fence ที่ใกล้ที่สุด อัฒจันทร์ หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ด้านข้างสนามทั้งสองด้านอย่างน้อย 325 ฟุต และจาก home plate ถึง fence ตรงจุดกึ่งกลางสนามอย่างน้อย 400 ฟุต

1.05 โฮมเพลต (home plate) เป็นรูปห้าเหลี่ยมทำด้วยยางสีขาว โดยมีขนาดตามแผนผังที่ 4 ก.
แผนผังที่ 4 ก. แผนผังที่ 4 ข.
การวาง home plate ด้านตัดมุมจะวางตรงแนวเส้นตัดระหว่างเส้นเบส 1 และเส้นเบส 3 โดยหันด้าน 17 นิ้ว ไปหา pitcher plate โดย home plate จะต้องยึดติดไว้กับพื้น

1.06 เบส(base) เบสที่1 ที่ 2 ที่ 3 ทำด้วยถุงผ้าใบสีขาว สี่เหลี่ยมด้านละ 15 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว และไม่เกิน 5 นิ้ว ภายในถุงบรรจุวัสดุที่นิ่ม ดูแผนผังที่ 4ข. โดยมีความทนทาน ยึดติดไว้กับพื้นตามแผนผังหมายเลข 2 เบส 1 และเบส 3 จะอยู่ด้านในสนาม ส่วนเบส 2 นจะอยู่บนกึ่งกลางของจุดตัดของเส้น

1.07 พิชเชอร์เพลต (pitcher plate) เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 6 x 24 นิ้ว ทำด้วยยางสีขาว การวาง pitcher plate ดูตามแผนผังที่ 1 และ 2 ระยะห่างจากมุม home plate ถึงด้านหน้า pitcher plate เท่ากับ 60 ฟุต 6 นิ้ว

1.08 ม้านั่งผู้เล่น (player’s benches) จะจัดไว้ทั้งสองด้านของสนาม bench จะตั้งห่างจาก base line ไม่น้อยกว่า 25 ฟุต โดยกำหนดเป็นเขตที่พักนักกีฬา (dugout) ไว้โดยเฉพาะ และปิดด้านหลังและด้านข้างของเขตที่พักนี้

1.09 ลูกบอล (the ball) ลูกบอลตามมาตรฐานทำด้วยหนังที่มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 5 ออนซ์ และไม่เกิน 5 ? ออนซ์ มีเส้นรอนวงไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว ไม่เกิน 9 ? นิ้ว

1.10 a). ไม้ตี (the bat) ไม้ตีจะต้องทำจากวัสดุผิวเรียบท่อนเดียวทรงกลมยาวทำด้วยไม้ (หรือโลหะ) ส่วนที่ใหญ่ที่สุดเส้นรอบวงไม่เกิน 2 ? นิ้ว ยาวไม่เกิน 42 นิ้ว หมายเหตุ : ไม่อนุญาตให้ใช้ไม้ตีที่เป็นแผ่น หรือไม้ที่กำลังทดลองจนกว่าโรงงานจะได้รับรองจากคณะกรรมการควบคุมกติกาให้ผลิตได้
b). สำหรับด้ามจับยาวไม่เกิน 18 นิ้ว จากด้านปลายเล็กจะปิดด้วยเทปหรือยางหรือวัสดุอื่นได้ ไม้ที่ใช้วัสดุต่าง ๆ ที่ติดเลย 18 นิ้ว ไม่อนุญาตให้ใช้ในการแข่งขัน หมายเหตุ : ถ้าผู้ตัดสินพบว่าไม้ไม่เป็นไปตามข้อ b) ในระหว่างการใช้ไม้ในการแข่งขัน หรือหลังการใช้ไม้ไปแล้วในการแข่งขันจะไม่มีผลถึงทำให้ผู้เล่น out หรือถูกไล่ออก
c). ไม่ให้ใช้ไม้ตีที่เป็นสีในการแข่งขันอาชีพ นอกจากว่าได้รับรองจากคณะกรรมการควบคุมกติกา

1.11 a). 1. ผู้เล่นในทีมเดียวกันทุกคนต้องสวมชุด สี ขลิบหรือแบบเหมือนกันและชุดผู้เล่นทุกคนในทีมมีหมายเลขด้านหลังขนาด ไม่ต่ำกว่า 6 นิ้ว

 1. ส่วนของเสื้อตัวในที่ยื่นออกมาภายนอก จะต้องเป็นสีเดียวกันทั้งทีมและไม่มีลาย ผู้เล่นอื่น ๆ นอกจาก pitcher จะมีหมายเลข ตัวหนังสือ แถบติดอยู่ที่แขนของเสื้อตัวในก็ได้
 2. ผู้เล่นที่มีชุดไม่เหมือนกันของทีมห้ามเข้าร่วมการแข่งขัน
  b). สมาคมอาจกำหนดให้จัดในสิ่งต่อไปนี้
 3. แต่ละทีมจะต้องจัดชุดเฉพาะทีมไว้ตลอดเวลา หรือ
 4. แต่ละทีมจัดชุดแข่งขันไว้ 2 ชุด สีขาวสำหรับการเป็นทีมเหย้า และสีอื่น ๆ สำหรับทีมตรงข้าม
  c). 1. ความยาวของแขนเสื้อขึ้นอยู่กับขนาดของผู้เล่นแต่ละคน แต่ความยาวของแขนเสื้อแต่ละข้างจะต้องยาวเท่ากัน
 5. ผู้เล่นจะต้องไม่ใส่เสื้อตัวในที่แขนขาด
  d). ผู้เล่นต้องไม่ติดเทป หรือวัสดุอื่นใดที่สีแตกต่างออกไปจากชุดแข่งขัน
  e). แต่ละส่วนของชุดแข่งขันจะต้องไม่มีรูป baseball ติดอยู่
  f). ห้ามติดกระดุมแก้วและโลหะที่สะท้อนแสงในชุดแข่งขัน
  g). ผู้เล่นต้องไม่ติดสิ่งต่างๆ ที่เส้นหรือปลายรองเท้า นอกจากพื้นรองเท้าหรือแผ่นที่ปลายรองเท้าตาม ปรกติ รองเท้าที่มีปุ่มคล้ายกอล์ฟ หรือรองเท้าวิ่งห้ามใส่ลงแข่งขัน
  h) ไม่ว่าส่วนใดของชุดแข่งขันต้องไม่ติดโฆษณา หรือออกแบบเพื่อการโฆษณา
  i) สมาคม อาจจะกำหนดชุดแข่งขันของทีมสมาชิก รวมทั้งชื่อผู้เล่นที่ติดไว้ด้านหลัง ชื่ออื่นๆ นอกจากชื่อผู้เล่นจะต้องได้รับการรับรองจากสมาคม ชุดแข่งขันทั้งหมดของแต่ละทีมจะต้องมีชื่อผู้เล่น

1.12 ผู้เล่น catcher ต้องสวมถุงมือชนิด mitt
1.13 ผู้เล่นเบส 1 อาจสวมถุงมือชนิด glove หรือ mitt ของเบส 1 ที่มีความยาวไม่เกิน 12 นิ้ว และกว้างไม่เกิน 8 นิ้ว โดยวัดจากโคนนิ้วหัวแม่มือถึงขอบด้านนอก
1.14 ผู้เล่นอื่น ๆ นอกจาก catcher และ เบส 1 จะสวมถุงมือชนิด glove ที่ยาวไม่เกิน 12 นิ้ว และกว้างไม่เกิน 7 ? นิ้ว โดยวัดจากนิ้วหัวแม่มือถึงขอบด้านนอก(ใช้ mitt ของ catcher และ เบส 1 ไม่ได้)
1.15 a). ถุงมือของ pitcher จะต้องเป็นสีเดียวกัน โดยต้องไม่เป็นสีขาวหรือสีเทา
b). ผู้เล่น pitcher จะต้องไม่นำวัสดุอื่นใดที่ทำให้สีถุงมือแตกต่างไปจากสีเดิม

1.16 ผู้เล่นในฝ่ายรุกที่เป็นผู้ตี (batter) ผู้เล่นบนเบส (runner) และผู้ตีคนต่อไป จะต้องสวมหมวกป้องกันศีรษะ (helmet) ผู้เล่น catcher ขณะเป็นผ่ายรับจะต้องสวม catcher’s helmet ผู้เล่นทุกคนที่เข้าแข่งขันในระดับชาติ ขณะเป็น batter จะต้องสวม helmet ชนิดที่มีสองหู ถ้าผู้ตัดสอนสังเกตเห็นว่ามีการละเมิดกติกาข้อนี้ จะต้องควบคุมให้เป็นไปตามกติกา ถ้าหากผู้เล่นไม่ปฏิบัติตาม ผู้ตัดสินสามารถไล่ผู้เล่นออกจากการแข่งขันได้